Obecné novinky

Pozvánka na první Předškoličku

Pozor! Pozor! Upozorňujeme všechny budoucí prváčky, že ve středu 18. října v 16 hodin proběhne první Předškolička s názvem Tajemná výprava za pokladem Karpat. Na co se můžete těšit? Jak napovídá název, bude se tentokrát jednat o dobrodružnou výpravu za pokladem, při níž děti nejprve prozkoumají prostory školy a poté se vydají ven do okolí,…

Batůžkový projekt

V měsíci říjnu pořádá Katolická základní škola spolu s farností Uherský Brod misijní aktivitu „Batůžkový projekt do škol“. Je to doplňková aktivita mezinárodního charitativního hnutí Mary´s Meals. (Většina z Vás toto hnutí zná již z podobných projektů, kterých jsme se zúčastnili v minulých letech.) Zapojení do této sbírky je zcela dobrovolné, každý může přispět podle svého uvážení a možností. Batůžky…

Zahájení nového školního roku

Zahájení školního roku V pondělí 4. září jsme se všichni sešli ve farním kostele v Uherském Brodě, abychom společně zahájili nový školní rok a prosili Pána o požehnání do všeho, co nás čeká. Mši svatou sloužil otec Petr Bulvas, který za náma přijel až z Olomouce, spolu s otcem děkanem Svatoplukem Pavlicou a kaplanem Petrem Janíčkem. Na…

5.A v Praze

Na výlet do Prahy jsme se pečlivě připravovali v hodinách vlastivědy, VV a PČ. Měli jsme dopodrobna naplánovanou trasu a každý z žáků měl z domu připravené nejdůležitější informace k některé z nejznámějších pamětihodností Prahy, se kterými nás na konkrétním místě seznámil. Výlet se velmi vydařil, počasí nám přálo. Viděli jsme toho opravdu hodně, zúročili jsme…

Školní výlet 1., 2. a 4.třída

Ve středu 21. června se odehrál společný výlet 1., 2. a 4. třídy. Cílů na trase jsme měli hned několik. Naší první zastávkou byl zámecký park v Buchlovicích, kde jsme se pokochali krásou zdejšího zámku, prošli si záchrannou stanici pro ptáky a zamlsali si v čokoládovně. Poté nás autobus převezl do Uherského Ostrohu. Tady nás čekala prohlídka…

PO STOPÁCH KOMENSKÉHO

Muzeum JAK Uh. Brod Ve středu 14. 6. jsme se se třídou zúčastnili programu v muzeu s názvem Jan Amos Komenský a jeho Orbis pictus. Dozvěděli jsme se zajímavosti o jeho životě a díle, vyplnili jsme pracovní list s otázkami, na které jsme vyhledávali odpovědi na stěnách informačního tunelu. Ve starodávné třídě jsme si pak vyzkoušeli vyučování jako…

Pasování na čtenáře📖

Ve středu 7.6. 2023 byli naši prváčci v knihovně Františka Kožíka slavnostně uvedeni do světa čtenářů. Děti prokázaly své čtenářské dovednosti čtením a dějovým sestavením pohádky Perníková chaloupka, poskládáním svého jména z písmen. Po složení čtenářského slibu prošly oknem do světa čtenářů. Děti získaly průkazku do knihovny, knížku Křeček v letu a mohly si už…

Dnes jím jako Papuánec

Letos jsme se s projektem Salesiánské asociace Dona Bosca „Dnes jím jako…“ přenesli do země Papua – Nová Guinea. Ochutnali jsme papuánský „aigir“, dozvěděli jsme se spoustu nových informací, prohlédli si hodně fotek a zhlédli několik zajímavých videí, z nichž některá natočili naši čeští dobrovolníci, kteří zde pracují jako pedagogičtí pracovníci nebo zdravotníci. Pojďte „ochutnat“ s námi… https://www.dnesjimjako.cz/…

Olympiáda školních družin

Po 3 letech jsme se opět dočkali! V rámci naší družiny jsme uspořádali školní kolo sportovní olympiády, kde jsme vybrali ty nejlepší, kteří nás reprezentovali v úterý 16. 5. na stadionu Lapač v Uh. Brodě. I když nám počasí nepřálo, závody si naši žáci velmi užili a načerpali spoustu nových zkušeností.  Děti soutěžily v běhu na 50 metrů, v hodu…