Obecné novinky

Šesťáci úspěšně prošli pravěkem!

Na závěr dějepisného povídání o dávné minulosti jsme se v úterý 15. 11. vypravili do nové expozice s názvem Pravěk Uherskohradišťska, která je ke zhlédnutí v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Po úvodním shrnutí pravěku, procházce haptickou stezkou, kde si mohou návštěvníci osahat pravěké předměty, a po rozřazovací aktivitě využili žáci ještě možnosti vyrobit…

3D tiskárna v Katolické škole – úplná verze

3D tiskárna v Katolické škole V posledních měsících minulého školního roku získala naše Katolická ZŠ v rámci projektu Průša pro školy 3D tiskárnu. Sice jsme o 3D tisku věděli pramálo, ale všichni jsme byli plní elánu a pustili se s chutí do výzvy proniknout do tajů vlastní výroby plastových zvířátek, potvůrek, autíček, letadel, tanků, úchytek, krabiček… prostě co koho…

Deváťáci si prohlédli střední školy

Ve středu 9. listopadu jsme se s deváťáky vypravili na přehlídku středních škol, která se konala v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Pro návštěvníky byly připraveny tři prostory, ve kterých se velice atraktivním způsobem představilo více než 36 středních škol nejen zlínského kraje. Snad si naši deváťáci prohlédli pečlivě všechny prezentující se školy. Nabídka byla…

Družinová recitační soutěž

Dne 18.října se uskutečnila družinová recitační soutěž. Zúčastnilo se jí celkem 19 dětí z 1.-5.třídy. Odborná porota vůbec neměla lehké rozhodování, protože recitátoři byli velmi dobře připraveni. Za odvahu, snahu a poctivý trénink si všechny děti zasloužily drobnou odměnu a na vítěze čekala krásná cena v podobě knihy. Porota se rozhodla ocenit tyto recitátory: 1. kategorie: 1.…

Kousek Afriky na Katolce

Ve středu 19. října jsme měli jedinečnou možnost prožít na každém stupni naší školy půlden s dobrovolnicí Markétou Debroise a její dcerou Májou. Markéta už nějakou tu dobu dobrovolničí pro konžský sirotčinec ve vesničce Loangu a letos jej navštívila i se svou dcerou. Proto k nám obě zavítaly a předaly nám velké množství nejrůznějších informací a osobních…

Nové interaktivní tabule

V letošním roce byly zakoupeny 2 panely a o prázdninách instalovány do 1. a 4. třídy. Celkové náklady na pořízení a instalaci panelů jsou 185 578,-Kč Finanční prostředky nám poskytli tito dárci: Spolek rodičů 100 000,-Kč IMTRADEX, a.s. 20 000,-Kč ASTRA, spol. s. r. o. 15 000,-Kč Drobní dárci: 15 000,-Kč Renovabis:  9 422,- Kč Zbývá doplatit 26 150,-Kč (na tento…

Volby do školské rady

Dne 26. a 29. 9. proběhly ve škole na Jirchářské volby do školské rady.Volební komise pracovala ve složení Jana Chvílová, Miriam Nicolardi a ŠtěpánkaKachníková. Způsob vyhlášení, příprava voleb, průběh a hlasování byly v souladus ustanovením školského zákona. Z řad zástupců rodičů byl zvolen pan Ing. Jiří Sukup, z řad pedagogickýchpracovníků byla zvolena paní Ing. Miriam Nicolardi. Oběma zvoleným členůmblahopřejeme.

18. 9. Mše za Katolickou ZŠ

Přijměte srdečné pozvání na nedělní mši svatou 18. září v 10:15 ve farním kostele. Mše bude sloužena za všechny žáky, rodiče, zaměstnance, absolventy i přátele naší školy. Sbírka ze mše bude věnována na potřeby KZŠ. Všem dárcům upřímně děkujeme.