Předškolička

Předškolička

Co je to Předškolička?

Předškolička je setkávání budoucích prvňáčků v doprovodu rodičů v naší škole, které se uskutečňuje většinou čtyřikrát během školního roku. Děti i rodiče si prohlédnou školu, podívají se do jednotlivých učeben a míst, které budou v případě zájmu o naši školu v budoucích letech navštěvovat. Seznámí se se všemi vyučujícími z 1. stupně. Každé setkání je zaměřeno na jiné téma a děti se hravou formou seznamují s prostředím školy, se sebou navzájem, navazují vztahy a nenápadně tak poznávají budoucí spolužáky, aby přechod do školy byl pro ně co nejsnazší. Rodiče mají možnost zeptat se na jakýkoliv dotaz a prohlédnout si např. i učebnice, podle kterých se jejich děti budou učit. Účast na Předškoličce nezavazuje k zápisu na naší škole, ale zve na návštěvu a prohlídku naší školy děti a rodiče. Ty mohou posoudit výhody naší školy, mezi které patří:

 • Předávání křesťanských hodnot
 • Náboženství v rámci dotace hodin
 • Budova 1. stupně v centru města
 • Kvalifikovaní učitelé – žáci se běžně dostávají v 5. i 9. třídě na gymnázia a v 9. třídě na střední školy podle svého výběru
 • Vybavení 1. stupně – téměř v každé třídě interaktivní tabule a koberec
 • Ranní i odpolední družina s rozmanitým programem a soutěžemi
 • Angličtina od 1. ročníku
 • Menší počty žáků ve třídách – individuální a osobní přístup učitelů k žákům podle jejich potřeb
 • Rodinné prostředí, příjemné vztahy spolužáků ve třídách, ale i napříč různými ročníky
 • Speciální pedagog nejen pro děti se specifickými potřebami
 • Genetická metoda výuky čtení a psaní (v polovině prosince žáci 1. ročníku dokáží číst souvislý text a zapisovat své vlastní myšlenky)
 • Nabídka kroužků a lákavých aktivit pro celou školu – poutě, výuka bruslení, sportovní den, spolupráce aktivit s Centrem pro rodinu
 • Otevřenost ke spolupráci s rodiči

Genetická metoda

 

Termíny Předškoliček ve školním roce 2023/2024

18.10. 2023 v 16:00

15. 11. 2023 v 16:00

 

Předškolička na TV Noe

čas od 7:15

Zpravodajské Noeviny: 24. 10. 2023 | TV Noe