Přijetí žáka do 6. ročníku

Informace k přijetí žáka do 6. ročníku

Každý rok jsou do 6. ročníku přijímáni žáci z jiných škol.

Pokud je vaše dítě v 5. ročníku a máte zájem od následujícího školního roku  o přijetí na KZŠ, vyplňte prosím následující formuláře:

Žádost o přestup

Přestupový dotazník

Vytištěné a vyplněné formuláře přineste nejlépe osobně ředitelce školy, případně můžete zaslat v elektronické podobě, nebo poštou.