Rozvoj vzdělávání na KZŠ

Rozvoj odborného vzdělávání na KZŠ v Uherském Brodě

Plánovaný projekt rozšíření KZŠ není žádnou novinkou. Vychází z již schváleného projektu připraveného městem Uherský Brod v roce 2008, kdy se měla realizovat nástavba a rekonstrukce ve stejném rozsahu. Cílem celého projektu je zhodnocení objektu a i přilehlého okolí, kdy současný stav objektu tomu není příznivý. Dalším záměrem je poskytnutí kvalitního prostředí pro žáky této školy.

Původní projekt, z roku 2008, nezahrnoval přístavbu ve dvorním traktu. V této zadní části bude zajištěn bezbariérový přístup a odborné učebny, což je požadováno v dotační výzvě. Rekonstrukce objektu včetně přístavby je v souladu s patřičnými vyhláškami, stavebním zákonem, platným územním plánem města Uherský Brod a v neposlední řadě i metodickými pokyny dotačního titulu.

Obyvatelé sousedních bytových domů se v případě realizace nemusejí obávat zvýšeného provozu v zadním traktu, protože hlavní vchod zůstane zachován z ulice Jirchářské pro žáky, rodiče i zásobování.

Závěrem bych chtěl podotknout, že využívání zmiňované budovy na Jirchářské 823 jako školy má opravdu dlouholetou tradici. Budova je ve špatném stavu, a pokud se do ní nebude investovat, může být v budoucnu nebezpečná pro své okolí. Dům č.p. 823, je poslední historický dům dochovaný v této lokalitě, ostatní byly zbourány v 70. letech minulého století a nahrazeny panelovým sídlištěm. Určitě je dobře, že je na sídlišti k dispozici škola. Vždyť děti jsou budoucností národa. Vizualizaci přestavby školy najdete zde: 3D vizualizace_Jirchářská3D vizualizace_Jirchářská-přístavba

Mgr. Ivo Ertl

 

 

 

 

 

Projekt zjednodušeného vykazování z OP VVV (šablony)
V rámci tzv. šablon financovaných EU se zaměřujeme na společné vzdělávání, další vzdělávání pedagogů a mimoškolní aktivity žáků (čtenářská a matematická gramotnost a doučování znevýhodněných žáků). Projekt byl zahájen 1.9.2016 a potrvá až do 31.8.2018.