Šablony

Projekt zjednodušeného vykazování z OP VVV                                                               

            V rámci tzv. šablon financovaných EU jsme se zaměřili na společné vzdělávání, další vzdělávání pedagogů a mimoškolní aktivity žáků (čtenářská a matematická gramotnost a doučování znevýhodněných žáků). V rámci tohoto projektu jsme mohli rozšířit školní poradenské pracoviště o pozici školního psychologa. Projekt byl zahájen 1.9.2016 a potrvá až do 31.8.2018.