Žákovský parlament

Žákovský parlament

Tvoří zástupci z  6. – 9. třídy. Tito žáci, jsou ochotni věnovat svůj volný čas ve prospěch školy a udělat něco navíc, jsou spolehliví, dokáží poskytnout pomoc, zajímají se o druhé lidi, o svět kolem sebe, bez problémů jednají s lidmi a pouštějí se do diskuse i řešení problémů 

Hlavní funkce jsou: 

– komunikace s žáky a vyučujícími 

– pomoc při organizaci školních akcí 

  •    Den církevního školství
  •    Barevný týden
  •    Den otevřených dveří 
  •    Mikuláš 
  •    Noc s Andersenem 
  •    Noc s biblí
  •    Zahradní slavnost 

Žákovský parlament 2021/2022

Vedoucí parlamentu: Mgr. Veronika Toralová 

Členové parlamentu: 

6. třída – Marek Šmerda, Barbora Pokorná

8. třída – Simona Dleštíková, Adam Lukáš, Valentýna Straková, Marika Čierniková

9. třída – Josef Lisoněk, Adriano Nicolardi