Třídní schůzky a konzultace

Třídní schůzky a konzultace

Třídní schůzky probíhají na naší škole čtyřikrát ve školním roce.

První informativní třídní schůzky se konají vždy na začátku školního roku. Zde se rodiče scházejí společně s třídními učiteli jejich dětí. Účelem je seznámení se s organizací školního roku, nejdůležitějšími akcemi, které škola plánuje, nabídkou zájmových kroužků, rozvrhem hodin, vyučujícími předmětů, školním řádem atd. 

Ostatní schůzky se konají vždy po ukončení 1. 2. a 3. čtvrtletí. Zde se již schází rodiče pouze s učiteli jednotlivých předmětů, kteří jim podávají informace o prospěchu a chování jejich dětí. Před těmito schůzkami rodiče vždy dostávají přehled o hodnocení a klasifikaci za čtvrtletí.

Všichni pedagogové školy mohou poskytnout informace o prospěchu a chování žáků kdykoli v průběhu školního roku po domluvě s rodiči.

Třídní schůzky a konzultace 2021/2022

Září

Třídní schůzky 1. stupeň, 13. 9. 2021 16:00 hod.

Třídní schůzky 2. stupeň, 20. 9. 2021 16:00 hod.

Listopad

Konzultace 1. stupeň 8. 11. 2021 15:30 – 17:30 hod.

Konzultace 2. stupeň 22. 11. 2021 15:30– 17:30 hod.

Leden

Konzultace 1. a 2. stupeň 10. 1. 2022 15:30 – 17:30 hod.

Duben

Konzultace 1. stupeň 26. 4. 2022 15:30 – 17:30 hod.

Konzultace 2. stupeň 19. 4. 2022 15:30 – 17:30 hod.