Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy proběhne ve středu 12. dubna 2023 od 14-18 hodin v budově 1. stupně na Jirchářské ulici. Při zápisu je nutná osobní účast dětí a rodičů. Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 a dětí, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky. Může být přijato i dítě narozené po 31. srpnu 2017, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření pediatra. Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Doporučujeme mít již vyplněnou žádost o přijetí popř. žádost o odklad školní docházky a zápisní lístek. Tiskopisy, jsou ke stažení níže, můžete je také vyplnit při zápisu. Nejsme spádová škola, proto místo trvalého pobytu nemá vliv na přijetí dítěte do školy. Maximální počet přijatých dětí je 18.

Formuláře k zápisu

Zápisní lístek

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky